KG-TECH, S.R.O.

Information security

Naše činnosti

Profil spoločnosti

Ing. KLAUDIA GÖNDÖROVÁ

Audítor kybernetickej bezpečnosti 032/O-024

Audítor informačnej bezpečnosti

Konzultant GDPR

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

Kontakt

KG-tech, s.r.o.
Tri vody V. 5b
900 45 Malinovo